Paras messuosasto kilpailut

Paras messuosasto kilpailut

Messu- ja somistusalan liitto järjestää yhteistyössä messujärjestäjien kanssa vuoden 2018 kuluessa kolme Paras messuosasto –kilpailua.

Paras messuosasto -kilpailujen tavoitteena on saada näytteilleasettajat ymmärtämään osaston ammattitaitoisen suunnittelun ja toteuttamisen merkitys, parantaa messutapahtumien visuaalista ilmettä sekä saada julkisuutta messumedialle.

Kilpailut järjestetään vuoden 2018 kuluessa seuraavissa messutapahtumissa:

Valintakriteerit:

  • Visuaalinen ilme
  • Ensivaikutelma: erottuvuus, innovatiivisuus, huomioarvo, houkuttelevuus
  • Yrityskuvan mukaisuus: yrityksen visuaalisen ilmeen ja imagon näkyminen osastoratkaisuissa
  • Informaatio: osaston informatiivisuus, informaation selkeys
  • Tehokeinot: värien, muotojen, materiaalien yms. yhdistely
  • Valaistus: valon riittävyys ja kohdentaminen, valon käyttö tehokeinona
  • Tilankäyttö ja toimivuus: avoin/suljettu osasto, asiakkaiden kulku- ja oleskelutilat
  • Tekniset ratkaisut, turvallisuus, ympäristöasiat
  • Viimeistely, siisteys
  • Osaston toiminta: esittelijöiden toiminta, aktiviteetit osastolla

Tuomaristo kiertää messuilla ensimmäisen messupäivän aamupäivällä messujen aukioloaikana. Tuomarit valitsevat parhaan osaston kummassakin sarjassa sekä antavat halutessaan kunnia-mainintoja. Kilpailun tulos julkistetaan samana päivänä.